R1006750
(Ricoh GR Digital)

R1006749
(Ricoh GR Digital)


大正区、千歳橋にて。