cb583fb3f6ac618584b3.JPG
(Ricoh GR Digital)


大阪、伊丹空港にて。

飛行機の離陸の瞬間、着陸の瞬間を眺めてる時間が好き。